• 1

Drevprovskataloger 2016

 
Drevprovskataloger för Januariprovet, Sörmlandsprovet och Öppna drevprov 2016 finns nu upplagda på drevsidan under Resultat.
 

Till Drevprovsresultaten


Sponsorer

Royal Canin sponsrar SöTK's
aktiviteter under 2019

Övrigt

Labbehjärtat är en ideell förening vars målsättning är att bidra med ekonomiska medel när hunden är i behov vård och den privata ekonomin inte räcker till. Labbehjärtat drivs med hjälp av medlemsavgifter, sponsorer, försäljning samt privata gåvor.

Login Form