• 1
Jubileumsutgåva
I år firar SöTK 60år. I samband med detta har vi tagit fram en nummerlappshållare
som kommer att finnas till försäljning på våra utställningar. Priset är 60kr.

Sponsorer

Royal Canin sponsrar SöTK's
aktiviteter under 2019

Övrigt

Labbehjärtat är en ideell förening vars målsättning är att bidra med ekonomiska medel när hunden är i behov vård och den privata ekonomin inte räcker till. Labbehjärtat drivs med hjälp av medlemsavgifter, sponsorer, försäljning samt privata gåvor.

Login Form