• 1

Taxfullmäktige 2019

Elisabeth Rhodin och Jan Stridh var SöTKs delegater på Taxfullmäktige (TF) 2019. Foto: Maria Löfgren
Det är ett hedersamt uppdrag att representera våra 237 medlemmar. Det innebär i dagsläget att vår lokalavdelning
har tre röster vid personval samt val om motionerna på TF. Om vi blir över 300 så innebär det fyra viktiga röster.
Mest realistiskt nu är att hålla oss över 200 medlemmar.
 
Hjälp till att sprida information om Svenska Taxklubben och om hur man blir medlem. Berätta vad du får som medlem.
Du som har en valpkull - glöm inte att det är fritt medlemskap 1 år för din valpköpare som aldrig varit medlem tidigare.
Blankett finns på SvTKs hemsida, www.taxklubben.org.

Sponsorer

Royal Canin sponsrar SöTK's
aktiviteter under 2019

Övrigt

Labbehjärtat är en ideell förening vars målsättning är att bidra med ekonomiska medel när hunden är i behov vård och den privata ekonomin inte räcker till. Labbehjärtat drivs med hjälp av medlemsavgifter, sponsorer, försäljning samt privata gåvor.

Login Form