• 1

Viktig information från Svenska Taxklubbens Huvudstyrelse

Viltspår-, drev- och småhunds-SM ställs in 2020 och alla utställningar till och med 31 augusti 2020.
Med anledning av den pågående Coronapandemin beslutade SKK:s centralstyrelse (CS) vid sitt
möte den 29 april att ”nationella mästerskap (SM) i olika prov- och tävlingsgrenar inte bör
genomföras 2020, då gällande restriktioner gör det svårt att genomföra rättvisa kval- och
uttagningstävlingar samt att ett nationellt mästerskap medför resor från andra delar av landet”.
Därför beslutade Svenska Taxklubbens (SvTK) arbetsutskott (AU) den 5 maj att SM i viltspår
och drev samt småhunds-SM ställs in 2020. 
 
CS beslutade vidare att ”samtliga länsklubbsutställningar ställs in till och med 31 augusti. Detta
gäller oavsett om regeringen under denna period tar beslut om att upphäva beslut om
begränsning av antal personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar”.
Med ledning av detta och med tanke på att våra utställningar i SvTK ofta samlar mer än 50
personer totalt (inklusive funktionärer och publik), vilket är det nu rådande maximala antalet
personer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som regeringen tillåter,
beslutade SvTK:s AU att samtliga utställningar anordnade av SvTK:s lokalklubbar ställs in till
och med 31 augusti.  

CS beslutade vidare att nuvarande restriktioner gäller till och med 31 maj 2020, det vill säga
”ingen klubbverksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen”. ”Enda
undantaget är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats
och där närvarande personer inte har rest dit från annan del av landet eller utlandet.
Verksamheten bör företrädesvis bedrivas utomhus”
 

Sponsorer

Royal Canin sponsrar SöTK's
aktiviteter under 2019

Övrigt

Labbehjärtat är en ideell förening vars målsättning är att bidra med ekonomiska medel när hunden är i behov vård och den privata ekonomin inte räcker till. Labbehjärtat drivs med hjälp av medlemsavgifter, sponsorer, försäljning samt privata gåvor.

Login Form