• 1

Anmälan till Södermanlands Taxklubbs utställning

Skriv in stad där utställningen sker
Utställningsdatum, ex. 2014-02-08

Uppgifter om hunden


Högsta pris på Jaktprov


Ägaruppgifter

Information gällande Vaccinationer

OBS! Nya regler vid vaccination mot VALPSJUKA!
Hund under 1 års ålder - minst en gång vid en ålder av 10 veckor eller äldre. Hund över 1 års ålder - minst en gång vid en ålder av 1 år eller äldre, dock ej för mer än 4 år sedan. S k förstagångvaccination får icke ha gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen. Omvaccinering, s k revaccinering, får utföras intill dagen före tävlingsdagen. Undertecknad förklarar sig härmed ha tagit del av SKK:s bestämmelser för utställning och jaktprov och förbinder mig att ställa mig desamma till efterrättelse även om Sv.TK:s stadganden, som i ett eller annat avseende därvid må äga tillämpning

Anmälningsavgifter

 • Juniorklass (9-18 mån) 270 kr

 • Unghundsklass (15-24 mån) 270 kr

 • Öppen klass (från 15 mån) 270 kr

 • Jaktklass (från 15 mån) 270 kr

 • Championklass 270 kr

 • Veteranklass (från 8 år) 170 kr

 • Valpklass (inofficiell) 4-6, 6-9 månader 170 kr (för medlemmar i SöTK är valpklass gratis.)

 • Anmälningsavgiften sätts in på klubbens pg 416369-7.

  Ange hundens registreringsnummer, ägarnamn och datum/plats om det finns utrymme för det.

  Övriga upplysningar du vill lämna
  Observera!
  När du skickar in denna online-anmälan så kommer du få en bekräftelse på att den är skickad. Observera att din anmälan inte är bekräftad förrän du får en formell bekräftelse via e-post eller, om e-post saknas, via brev. Om du inte erhåller denna bekräftelse inom rimlig tid, eller om du har andra frågor, vänligen kontakta utstallning@sotk.se. I de fall Er dator/telefon/surfplatta inte klarar av att fylla i eller skicka anmälan, så måste blanketten (finns i Excel och PDF-format) som finns tillgänglig på utställningssidan användas och skickas in via e-post. Efteranmälan med hänvisning till att hemsidans formulär inte fungerar godtas inte.

  Om fel uppstår, eller du är i behov av support angående online-anmälan, vänligen kontakta webmaster@sotk.se.

  BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SvTK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SvTK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SvTKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SvTK och SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub.

  I och med att du skickar in denna anmälan så godtar du villkoren enligt ovan.
   
  ,

  Sponsorer

  Royal Canin sponsrar SöTK's
  aktiviteter under 2019

  Övrigt

  Labbehjärtat är en ideell förening vars målsättning är att bidra med ekonomiska medel när hunden är i behov vård och den privata ekonomin inte räcker till. Labbehjärtat drivs med hjälp av medlemsavgifter, sponsorer, försäljning samt privata gåvor.

  Login Form