Statuter Laggarängens Kennels Vandringspris till Bästa Korthårstax – Drev

Laggarängens Kennels Vandringspris till Bästa Korthårstax – Drev

 

Laggarängens Kennels Vandringspris till Bästa Korthårstax – Drev

Laggarängens Kennels Vandringspris på drevprov till bästa korthåriga tax.
Priset tilldelas den korthårstax som har bästa resultat på Södermanlands Taxklubbs ordinarie drevprov (Eriksbergsprovet).
För att ha rätt att tävla om priset skall hunden ha tilldelats ett förata pris på nämnda prov.
Vid lika resultat skall hundarna skiljas efter följande kriterier: Egenskapspoäng i första hand skall-hörbarhet därefter drevsätt.
Om hundarna ej går att skilja åt skall båda få en inteckning i priset.
Priset tillfaller för alltid den som har 5 inteckningar med minst 2 olika hundar.
Donatorn äger rätt att tävla om priset.

Björkvik 2004-05-01, Katarina Karlsson