Statuter Lekens Bela & Krisses Vandringspris

Lekens Bela & Krisses Vandringspris

 

Lekens Bela & Krisses Vandringspris

Priset är avsett att utdelas årligen vid Södermanlands Taxklubbs drevprov.
Rätt att tävla om priset äger tax oavsett hårlag, kön och ålder, som på pågående prov erhållit 1:a pris på hare.
Priset tillfaller för alltid den hundägare som vunnit detsamma tre gånger med två olika hundar.

Fögdö i december 1993, Stig Gustafsson