Statuter Vinterkärrets Kennels VP

Vinterkärrets kennels VP

 

 

Vinterkärrets Kennels vandringspris till Södermanlands vinstrikaste tax

 

Vid utdelning av priset skall höga meriter i såväl exteriöra som jaktliga egenskaper i kombination vara vägledande.

Rätt att deltaga: Endast taxar, oavsett kön, storlek och hårlag tillhörande medlem i Södermanlands Taxklubb äger rätt att tävla om priset av SvTk:s arrangerande tävlingar.

Tävlingstid: Kalenderår, varvid bästa sammanlagda poäng från samtliga fyra tävlingsvarianterna får tillgodoräknas, dock föreligger ej krav på poäng från samtliga tävlingsvarianter.

 

Utställning:  

Certifikat el. CK-Kvalitet

Excellent i ukl med HP, Ökl, Championatkl, Veterankl.

10 poäng

 7 poäng

Drevprov:  

1:a pris med D-cert.

1:a pris

2:a pris

10 poäng

 9 poäng

7 poäng

Grytprov:  

Godkänt Grytjaktsprov

Godkänt Grytanlagsprov

9 poäng

7 poäng

Viltspårprov:  

1:a pris med HP i Öppen klass

1:a pris i Öppen klass

Godkänd Anlagsklass

5 poäng

4 poäng

2 poäng

 

 Vid lika poäng avgör i första hand hur många delmoment taxen har poäng i. Den tax som har poäng i flest delmoment vinner.

Därefter avgör jaktmeriterna i följande ordning: Drev - Gryt - Spår därefter utställningsmeriter enl. ovanstående ordning.

Priset utdelas vid lokalavdelningens årsmöte och tillfaller för alltid den medlem som erövrat detsamma 5 (fem) gånger med minst 2 (två) olika taxar.

Tävlande har att senast 1 månad före årsmötet inkomma med anmälan om hunds meriter erövrade under kalenderåret.

Priset skall i god tid före årsmötet genom innehavarens försorg och på dennes bekostnad insändas till SöTk:s styrelse.

Björkvik februari 2013

Robert Frisk