DREV

Drevprov SöTK  2023 – 2024

Ordinarie prov Sörmlandsprovet

Datum                                 13/11 – 19/11 2023

                                            Prov genomförs om rovdjurssituationen tillåter

Plats                                    Sörmland

Anmälan senast  1/11 2023

Anmälan sker till        

Jan Stridh
Solgränd 3
642 36  Flen
Tel 070-535 38 67
E-mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Startavgift     200:- vid anmälan till klubbens pg 416 369-7  400:- till domare före start
Ange hundens namn o reg.nr vid betalning.

Särskilt drevprov

Datum                                 16/10 – 31/12  2023

                                            1/1 – 31/1  2024

                                            Prov genomförs om rovdjurssituationen tillåter

Anmälan senast   7 dagar före start

Anmälan sker till        

Staffan Ingelman
Skiringevägen 9
642 91 Flen
Tel 070-216 77 06
E-mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Startavgift     
150:- vid anmälan till till klubbens pg 416 369-7  450:- till domare före start och reseersättning 25:-/mil
Ange hundens namn o reg.nr vid betalning
Beroende på rovdjursituationen anskaffar och föreslår provtagare själv provmark.

Anmälningsblanketter för nedladdning:

  Excel

 

Välkommen att pröva din tax

Drevkommitté 2023                                       

Jan Stridh      Sammankallande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-535 38 67

Kenneth Pettersson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
076-869 94 97

Staffan Ingelman
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-216 77 06

Claes Lundberg
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
072-735 30 70


Förtydligande om vad som gäller från och med 2017-01-01 angående SE JdCH

För att taxen ska kunna bli drevchampion måste den ha ett 1:a pris erövrat på ett ordinarie drevprov.
Detta gäller från och med den 2017-01-01 (samt även som tidigare lägst good på utställning erövrat
efter 15 månaders ålder och att drevmeriterna ska vara tagna för minst två (2) olika domare).
Detta finns att läsa på SKKs hemsida under fliken regler, riktlinjer och lagar, - utställnings -
& championatsregler. Ta gärna för vana att kika in på SKK:s hemsida lite då och då för att hålla dig
uppdaterad på regelverket. Det är trots allt alltid du som hundägare som är ansvarig för att hunden
anmäls och tävlar på rätt sätt, samt att alla uppgifter är korrekta. Svenska Taxklubbens nuvarande
drevprovsregler gäller fram till den 2017-06-30

Nya Drevprovsregler 2017-07-01

Nedan kan du läsa/ladda hem de nya drevprovreglerna för tax som börjar gälla 2017-07-01:
Regler för drevprov med tax gällande från och med 2017-07-01 till och med 2022-06-30
 

Förtydligande angående § 12 Drevprovsregler och anvisningar för Tax 

Inför drevprovsäsongen 2014 fattade Huvudstyrelsen följande beslut om ett förtydligande till drevprovsdomare och kommissarier:
Under § 12 ”Drevtider för prisvalör” gäller:
Sammanslagning av drevtider 2x45 minuter oavsett drevdjur – rådjur, hjort eller räv är grundande för att komma i fråga för ett 1:a pris
om övriga drevegenskapspoäng uppfyller krav för ett 1:a pris.
Exempel: Sammanslagning 45 + 45 min på rå+räv, hjort+rå, räv+hjort etc. 

 
Uttagningsregler för Drev-SM
(2015 och framöver )
Antalet deltagare vid själva SM: 10st + fjolårets vinnare (som är direktkvalificerad). Varje enskild hund får endast deltaga max 3 gånger.
  • Antalet domare ska vara 2 st/hund (totalt 22st).
  • Varje lokalklubb som önskar anmäler en (1) hund (klubbens bästa enligt regler nedan):
Varje hund måste ha startat minst 4 gånger och de senaste 4 resultaten räknas, minst 2 av resultaten ska vara från drevsäsongen före gällande SM och minst 1 av resultaten ska vara på ordinarie drevprov. Proven får tas i vilken lokalklubb som helst inom SvTK. Sämsta provresultatet räknas bort, vilket gör att de 3 bästa provresultaten räknas. Ett resultat från ordinarie prov måste dock alltid ingå i de tre (3) slutresultaten.
  • Svenska Taxklubbens huvudstyrelse väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i poängordning. Vid samma poäng erhåller den äldsta hunden företräde, detta gäller både vid uttagning och resultaträkning gällande SM-placeringar. Huvudstyrelsen förbehåller sig fri prövningsrätt.
  • Tävlingsdag: Den första måndagen i November.
  • Ekonomi: De arrangerande klubbarna bestämmer själva anmälningsavgift och om en (1) eller två (2) nätters logi ingår i denna. SvTK/HS bidrar med 20 000:-/ drev-SM.
  • Sponsorer: SvTK:s sponsorer f.n Agria och Severa Pet Foods ( Eukanuba) skall användas som de enda sponsorerna i sina kategorier, i övrigt är det fritt val för lokalklubbarna att välja.
  • Lokalklubbarna skall senast den 1 maj anmäla sin representant för årets drev-SM till Huvudstyrelsen. Anmälan skall åtföljas av åberopade handlingar. För sent inkomna anmälningar kommer att återsändas till klubben, poststämpelns datum gäller.
  • Val av SM-arrangörer: Tillsvidare gäller den turordningslista som används sen tidigare.