Sörmlandsprovet 2016

Provet hölls den 7 till 12 november. Vädrets makter var väl inställda. Temperaturen låg runt nollan och marken var täckt av
några centimeter nysnö. Till och med blåsten höll andan. Nysnön var mycket avslöjande och på några marker där man
förväntade sig god tillgång på vilt fanns inga spår i snön.
En annan del av provytorna kunde då utnyttjas där vilttillgång kunde konstateras. Detta var till stor fördel för de hundar
som blev drabbade av vilttomma marker. Domarna kunde alltså konstarera att det inte var hundarnas fel att det inte blev
några upptag. De flesta markerna hade mycket god tillgång på vilt.
Sex hundar kom till prov och av dessa erhöll 5 förstapris och två med D-Cert. Provets bästa hund blev Snöbäckens Kitty
med 53 poäng D-Cert. tätt följd av Vinterkärrets Indra med 52 poäng D-Cert. och Robby vom hof Härter med 51 poäng.
För den jaktdag som satts upp som pris bland de startande hundarna, oberoende av provresultat, utförde kollegiet en vinstdragning.
Den vinnande hunden blev Robbyn med hundföraren Björn Johansson från Eskilstuna.
 
Ola Lundberg