Grytträning på ÖsterMalma 17 september 2023.

Anja Svensson bjöd in till två träningsträffar i september med skinn och grävlingsattrapp. Upplands grythundsklubb kom med grävlingsattrapp och instruktör Tommy Jönsson.
Det kom ett tiotal hundar, varav två taxar. Först fick nybörjarna starta med lek med grävlingsskinn. När de skulle gå in i grytet ställdes hunden i ingången och lockades in. Båda taxarna gick in. Sedan lyftes de fram till kitteln där attrappen brummade. En av nybörjarna började ge skall.
Det blev ett mycket givande träningstillfälle!

Charlotte Lorichs och Ellinor Svensson!