Provverksamhet 2018

Rörligt viltspårprov anordnas under hela snöfria delen av året men med viss återhållsamhet under juni-juli
Anmälan till rörligt spårprov görs senast 7 dagar före start till:
 
Ola Lagerbäck
Hökärrstugan
642 96 Malmköping
tel. 0157-201 44, mobil. 070-645 3895
ola.lagerback@gmail.com

Anmälningsavgift för anlagsklass och öppen klass är 200 kr vilket betalas till klubbens pg 416369-7.
Domarens arvode 150 kr samt reseersättning tillkommer före start.
 
 
När du anmäler till rörligt viltspårprov - bifoga gärna kopia på inbetalningsunderlaget. Då förkortas tiden för tilldelning av domare.

Anmälningsblanketter för nedladdning. Observera att blanketten är ändrad 2018-05-18:

  Excel

 

Ordinarie prov 2018

2018-05-06  Ordinarie viltspår, Harpsund Mellösa. Sista anmälningsdag 2018-04-09.
 
 .
2018-08-26  Ordinarie viltspår, Härad. Sista anmälningsdag 2018-08-06.
 
Anmälan till ordinarie prov skickas till:

    Ola Lagerbäck Hökärrstugan 61296 Malmköping

Anmälningsavgift vid ordinarie prov är 350 kr vilket betalas till klubbens pg 416369-7.


Viltspårsverksamheten inom SöTK


Viltspårkommittén 2018 består av Ola Lagerbäck och Anders Fändrik.


Provverksamhet

Viltspårverksamheten är dominerande i Södermanlands Taxklubb.

Ett förtydligande är på sin plats så att du inte riskerar att din hunds spårresultat aldrig kommer till SKKs kännedom:

 

1. Alla anmälningar till SöTKs spårprov skall sändas till;

Ola Lagerbäck
Hökärrstugan
642 96 Malmköping
0157-201 44; 0706-45 38 95
ola.lagerback@gmail.com

2. Anmälningsavgiften skall SAMTIDIGT betalas till vår kassör Anders Fändrik på klubbens pg.416369-7.
200 kr vid rörligt prov (150 kr tillkommer för domaren som betalas på plats tävlingsdagen).

3. Ola Lagerbäck kontaktar därefter domare som i sin tur tar en kontakt med dig som hundförare och avtalar tävlingsdag och plats.

4. Domarprotokoll returneras via domarens försorg till Ola Lagerbäck. Ola sänder katalog med resultat/protokoll till Svenska Taxklubben  som i sin tur rapporterar in till Svenska Kennelklubben

För att inga missar skall göras så påminner styrelsen härmed om gällande rutiner.


 

ROSETTER TILL VILTSPÅRCHAMPIONS

* Du som tillhör SöTK och erövrar viltspårchampion-titel med din tax får hämta rosett och, om detta är hundens första jaktchampionat, en tennbägare på vårt årsmöte.

FÖR ÖVRIGA:

* Du som tävlar med hund på vårt ordinarie spårprov i maj eller september med annan ras och erhåller spårchampionat vid dessa tävlingsdatum tilldelas en rosett vid dagens prisutdelning.

* Du som har erövrat viltspårchampionresultat på våra rörliga spårprov får köpa vår championatrosett genom insättning av 50 kr på pg 416369-7.

Styrelsebeslut 2011-06-13


Styrelsen får ibland förfrågningar om kurser i eftersök, viltspår.
Är du intresserad?
Var skulle du vilja att vi anordnade kurs inom vårt län?

Hör av dig till Ola Lagerbäck


Nya regler från 1 februari 2015

Blodspår – träning av hund

 

Sponsorer

Royal Canin sponsrar SöTK's
aktiviteter under 2019

Övrigt

Labbehjärtat är en ideell förening vars målsättning är att bidra med ekonomiska medel när hunden är i behov vård och den privata ekonomin inte räcker till. Labbehjärtat drivs med hjälp av medlemsavgifter, sponsorer, försäljning samt privata gåvor.

Login Form