Provverksamhet 2020

2019 införde vi en viltspårlista för rörliga prov som mottogs väl av våra aktiva medlemmar. Det visade sig dock att vi lade in lite
väl många prov på den, så 2020 avslutar vi listan efter totalt 4 prov. I övrigt gäller samma regler för listan som föregående år.
Detta innebär att man som hundförare/ägare måste redovisa ett skogskort/poängkort för provet ifråga. Kortet ska domaren fylla
i samtidigt som han/hon skriver protokollet och bifoga redovisningsdelen av protokollet.
Man måste som hundförare före provstart göra domaren uppmärksam på att man vill delta i viltspårlistan.
Listan kommer att hållas uppdaterad på hemsidan.

Inför 2021 års SM har SVTK infört nya uttagningsregler vilket innebär att vi måste ändra våra egna uttagningsregler.
Mer om detta kommer här på hemsidan under våren 2020.

.

 Viltspårslista 2020 (uppdaterad 2020-12-21)

Hundens namn Reg,nr.                   Poäng      Antal Spår
Sensibles Dream of Goal SE48373/2017 329 4
Bussahagens You Two SE26396/2010 324 4
Campilios Java SE12040/2015 324
4
Svaerkes Milo SE51185/2014 317 4
Canis Venator Endless Love SE39230/2019 315 4
Svaerkes Kara SE51189/2014 311 4
Kaiserkusse Rosenkavalier SE48055/2015 300 4
Kaiserkusse Isabelle SE48054/2015 238 3
Jägarkojans Eskil SE45050/2019 230 3
Svaerkes Bertha SE49860/2013 160 2
Dammlöts Rebell SE29306/2007 82 1
Taxlyckans Love Actually SE45056/2019 82 1
Alprosens Lützen SE25498/2015 74 1
Acani Terra Unikowo SE24716/2015 72 1

 

Slutlig lista 2019

Hundens namn Reg,nr.                  Poäng      Antal Spår
Bussahagens U-Two SE26396/2010 401 5
Sensibles Dream Of Goal SE48393/2017 399 5
Acani Terra Unikovo SE24716/2015 312 4
Svaerkes Bertha SE49850/2013 311 4
Sports Elroy SE15009/2012 149 2
Windwalkers Izadora SE45750/2017 132 2
Kaiserkusse Rosenkavalier SE48055/2015 130 2
Endless Love Canis Venator SE39230/2019 83 1
Impuls Man in the Mirror                      SE55493/2015 79 1
Kaiserkusse Katarina SE48056/2015 75 1
Canearisto Jerrylee Lewis S30065/2007 75 1
Hwarsta Hwebmaster SE47324/2017 72 1
Kaiserkusse Isabelle SE48054/2015 59 1
Berghällens Alice SE52620/2015 27 1
       
 

Rörligt viltspårprov anordnas under hela snöfria delen av året men med viss återhållsamhet under juni-juli
Anmälan till rörligt spårprov görs senast 7 dagar före start till:
 
Ola Lagerbäck
Hökärrstugan
642 96 Malmköping
Tel: 070-645 3895
ola.lagerback@gmail.com

Anmälningsavgift för anlagsklass och öppen klass är 200 kr vilket betalas till klubbens pg 416369-7.
Domarens arvode 150 kr samt eventuell reseersättning tillkommer före start.
 
 
När du anmäler till rörligt viltspårprov - bifoga gärna kopia på inbetalningsunderlaget. Då förkortas tiden för tilldelning av domare.

Anmälningsblanketter för nedladdning. Observera att blanketten är ändrad 2018-05-18:

  Excel

 

Ordinarie prov 2020

Klubbmästerskapet är inställt på grund av den rådande situationen enligt beslut av SKK.
 
2020-05-03  Ordinarie viltspår (Klubbmästerskap 2020), Harpsund Mellösa. Sista anmälningsdag 2020-04-10.
 
Anmälan till ordinarie prov skickas till:

    Ola Lagerbäck
    Hökärrstugan
    61296 Malmköping
    ola.lagerback@gmail.com

Anmälningsavgift vid ordinarie prov är 450 kr vilket betalas till klubbens pg 416369-7.


Viltspårsverksamheten inom SöTK


Viltspårkommittén 2019 består av Ola Lagerbäck och Anders Fändrik.


Provverksamhet

Viltspårverksamheten är dominerande i Södermanlands Taxklubb.

Ett förtydligande är på sin plats så att du inte riskerar att din hunds spårresultat aldrig kommer till SKKs kännedom:

 

1. Alla anmälningar till SöTKs spårprov skall sändas till;

Ola Lagerbäck
Hökärrstugan
642 96 Malmköping
0706-45 38 95
ola.lagerback@gmail.com

2. Anmälningsavgiften skall SAMTIDIGT betalas till vår kassör Anders Fändrik på klubbens pg.416369-7.
200 kr vid rörligt prov (150 kr tillkommer för domaren som betalas på plats tävlingsdagen).

3. Ola Lagerbäck kontaktar därefter domare som i sin tur tar en kontakt med dig som hundförare och avtalar tävlingsdag och plats.

4. Domarprotokoll returneras via domarens försorg till Ola Lagerbäck. Ola sänder katalog med resultat/protokoll till Svenska Taxklubben  som i sin tur rapporterar in till Svenska Kennelklubben

För att inga missar skall göras så påminner styrelsen härmed om gällande rutiner.


 

ROSETTER TILL VILTSPÅRCHAMPIONS

* Du som tillhör SöTK och erövrar viltspårchampion-titel med din tax får hämta rosett och, om detta är hundens första jaktchampionat, en tennbägare på vårt årsmöte.

FÖR ÖVRIGA:

* Du som tävlar med hund på vårt ordinarie spårprov i maj eller september med annan ras och erhåller spårchampionat vid dessa tävlingsdatum tilldelas en rosett vid dagens prisutdelning.

* Du som har erövrat viltspårchampionresultat på våra rörliga spårprov får köpa vår championatrosett genom insättning av 50 kr på pg 416369-7.

Styrelsebeslut 2011-06-13


Styrelsen får ibland förfrågningar om kurser i eftersök, viltspår.
Är du intresserad?
Var skulle du vilja att vi anordnade kurs inom vårt län?

Hör av dig till Ola Lagerbäck


Nya regler från 1 februari 2015

Blodspår – träning av hund

 

Sponsorer

Royal Canin sponsrar SöTK's
aktiviteter under 2019

Övrigt

Labbehjärtat är en ideell förening vars målsättning är att bidra med ekonomiska medel när hunden är i behov vård och den privata ekonomin inte räcker till. Labbehjärtat drivs med hjälp av medlemsavgifter, sponsorer, försäljning samt privata gåvor.

Login Form