• 1

Sötk's årsmöte 2019

Nu finns ett reportage från årsmötet 2019-02-27 att läsa. Vår ordförande Eva Von Celsing rapporterar.
 

Sponsorer

Royal Canin sponsrar SöTK's
aktiviteter under 2019

Övrigt

Labbehjärtat är en ideell förening vars målsättning är att bidra med ekonomiska medel när hunden är i behov vård och den privata ekonomin inte räcker till. Labbehjärtat drivs med hjälp av medlemsavgifter, sponsorer, försäljning samt privata gåvor.

Login Form