• 1

Grytträningar 2019

Gemensamt uttalande Svenska Jägareförbundet på ÖM och Upplands Grythundklubb:

Grythundklubben jobbar för att endast godkända och lämpliga hundar används i grytjakten. Det är en känslig och ständigt ifrågasatt verksamhet som Svenska Jägareförbundet står bakom, inte minst genom samarbetet med Sv Jägareförbundets grävlingshägn och Upplands Grythundsklubbs tränings- och provverksamhet på Öster Malma.
Sedan 2017 har det kommit ett stort antal anonyma anmälningar och nu en signerad anmälan kring grävlingarnas härkomst på Öster Malma. Våra grävlingar kom från ett godkänt hägn i Dalarna 2010 och 2012, en är född i vårt hägn 2011. Id-kontrollen då genomfördes emellertid inte efter de krav som Öster Malmas djurparkstillstånd numera kräver. För att få stopp på dessa anmälningar, som vi är övertygade om skadar all grytträning men också övrig hägnträning, och för att inte riskera Öster Malmas djurparkstillstånd, har, i samråd med Länsstyrelsen i Södermanland, Öster Malmas grävlingar avlivats.  

Samarbetet mellan Jägareförbundets Öster Malma och Upplands Grythundklubb fortsätter oförtrutet. 
 

Sponsorer

Royal Canin sponsrar SöTK's
aktiviteter under 2019

Övrigt

Labbehjärtat är en ideell förening vars målsättning är att bidra med ekonomiska medel när hunden är i behov vård och den privata ekonomin inte räcker till. Labbehjärtat drivs med hjälp av medlemsavgifter, sponsorer, försäljning samt privata gåvor.

Login Form