• 1
Årsmötet 2021 är inställt
Södermanlands Taxklubbs meddelar härmed samtliga medlemmar att årsmötet 2021 är inställt.
Med anledning av coronapandemin kommer inget fysiskt årsmöte 2021 att äga rum. Vi stödjer oss
på Svenska Kennelklubbens generella dispens att klubbar som haft ett årsmöte under 2020 (vi hade
vårt på Grinda gård, Malmköping den 26 februari 2020) kan skjuta upp årsmötet till 2022.

Valberedningen har varit i kontakt med den sittande styrelsen och alla som är aktuella för omval
har sagt att de kan arbeta kvar i styrelsen. Enligt gällande regler från SKK så förlängs alla mandat
med ett (1) år.
Styrelsen kommer att kontakta de hundförare som skulle ha tilldelats Vandringspris på årsmötet
som nu uteblir. Tanken är att alla VP ska förvaltas under 2021 av de rättmätiga innehavarna.
 
Du som har fått en champion under 2020 vänligen anmäl det till sekreterare Katarina Bäcklund
på mail info@sotk.se senast 15 februari. Championatmuggarna delas ut på nästa årsmöte (2022).
 
Verksamhetsberättelsen och revisorernas berättelse för 2020 kommer att läggas ut här på vår
hemsida 25 februari 2021.
 
 
Södermanlands Taxklubbs styrelse

Sponsorer

Royal Canin sponsrar SöTK's
aktiviteter under 2019

Övrigt

Labbehjärtat är en ideell förening vars målsättning är att bidra med ekonomiska medel när hunden är i behov vård och den privata ekonomin inte räcker till. Labbehjärtat drivs med hjälp av medlemsavgifter, sponsorer, försäljning samt privata gåvor.

Login Form