Domarkonferens för taxklubbens drevprovsdomare

Text och foto: Eva von Celsing
(Klicka på bilderna för större version/bildspel)

Den 19 september hade Svenska Taxklubben inbjudit till drevprovsdomarkonferens. Två domare från varje lokalklubb hade beretts plats och 16 av 20 lokalavdelningar fanns representerade.

Allt som avhandlades där ska sedan förmedlas ut i klubbarna. Detta skedde bland annat den 26 september på Brevens bruk där samtliga domare som dömer för Örebro, Östergötland och Södermanland var inbjudna. Tre representanter från Dalarna fanns också på plats för att kunna ta hem nyheterna till sin domarkår. Presentationen gjordes av Rolf Eriksson och Johan Axelsson från huvudstyrelsen. På mötet i Stockholm skötte Liselott Ringman alla anteckningar och dessa finns hos samtliga lokalavdelningars sekreterare att begära tillgång till.

Dokumenten är bl.a. Historik från den senast genomförda domarkonferensen för drygt 12 år sedan, Drevprovsstatistik från kalenderåret 2014, Riktlinjer för tolkning av regler och anvisningar för drevprov samt Poängsättning av momentet jaktduglighet.

Johan Axelsson hade sammanställt statistik över alla taxar som tilldelats ett 1:a pris under den senaste provsäsongen och räknat ut en medelpoäng för alla klubbar. Det var stora skillnader i snittpoäng mellan den ”generösaste och snålaste klubben”. Eller mellan klubben som hade de bästa hundarna mot den som hade de sämsta?

Det hela handlade i mångt och mycket om att det var dags att tala sig samman om vad våra regler säger och hur de ska tolkas. Så viktiga riktlinjer diskuterades fram den 19 september, antogs av Svenska Taxklubbens jaktprovskommitté, och nu ska samtliga domare se till att ta del av denna information inför kommande tävlingssäsong. Det var alltså inga ändringar av några regler utan konferensen handlade om riktlinjer för tolkning.

 

Lasse Rydstedt och Bo Malmberg avslutade dagen med att berätta om sina erfarenheter från de drevprovsregler som antogs av basset-, drever- och beagleklubben och som tillämpats under föregående säsong. De hade dömt tre respektive fyra hundar var, de flesta var av rasen beagle.

 

Sponsorer

Royal Canin sponsrar SöTK's
aktiviteter under 2019

Övrigt

Labbehjärtat är en ideell förening vars målsättning är att bidra med ekonomiska medel när hunden är i behov vård och den privata ekonomin inte räcker till. Labbehjärtat drivs med hjälp av medlemsavgifter, sponsorer, försäljning samt privata gåvor.

Login Form