Statuter Örnbergets Kennels Vandringspris till BIS

Ornbergets kennels VP BIS

 

Örnbergets Kennels Vandringspris till utställningens vackraste tax

Priset är skänkt av Elisabeth Rhodin, Örnbergets Kennel.
Tilldelas vackraste tax vid Södermanlands Taxklubbs vinterutställning.
Priset tillfaller för alltid den hundägare som erövrar detsamma tre gånger med minst två olika hundar.

För Södermanlands Taxklubb i Februari 2007.