• 1

Årsmöte 2019

Text och foto; Eva von Celsing
Vid årsmötet 27 februari 2019 blev det omval på fjolårets styrelse:

Bakre raden: Ola Lundberg (drev), Jan Stridh (drev), Charlotte Lorichs (gryt), Martina Lagerbäck (utställning), Ola Lagerbäck (viltspår), Anders Fändrik (ekonomi)
Sittande: Fenja Svensson (tidningen Taxen), Eva von Celsing (ordförande), Katarina Bäcklund (sekreterare) Foto: Siw Lagerbäck
 
Störst antal deltagare sedan minst 10 år tillbaka om vi räknar medlemmar på årsmöte, ca 35 personer! 
Väldigt trevligt för alla som jobbar inom klubben. De flesta motionerna gicks snabbt igenom då auditoriet
samtyckte med den syn som styrelsen haft. Det blev dock diskussioner kring några, mest kring
Motion 16 och 17 som handlade om tidigareläggning av start att släppa tax samt utökning av tid att
släppa tax under hela februari. En medlem framförde en önskan om att styrelsen gärna kan klargöra
sina synpunkter kring motioner INNAN årsmöte. Det tar vi till oss och försöker att komma ihåg det till 2021.
Påminn gärna.
Och tänkt till på om vi inför TF 2021 ska motionera kring någon viktig fråga som rör våra taxar eller Taxklubbens organisation.
 
SöTK har tre röster inför kommande TF den 6 april. Jan Stridh har 2 röster och vår hedersmedlem Elisabeth Rhodin har 1 röst.
 
Förtjänsttecknet i Guld för uppskattat arbete under 20 år för klubben och vår tax! Nu var det Eva Brenkle Hangrens tur att ta
emot denna fina utmärkelse. Stort grattis!
Vi uppmanade våra medlemmar på mötet att gärna ta initiativ att kontakta styrelsen för att vara med i vårt klubbarbete.
Känns det rätt – och ni är lika engagerade som Eva varit när det gäller styrelsearbete, domaruppgifter, ställningstagande kring
taxens hälsa, framgångsrik uppfödning m.m. – ja då ska du också få ett förtjänsttecken i Guld på årsmöte 2039!
 
 
Fenja Svensson var en av kvällens framgångsrika pristagare. Så här glada ska vi vara för varandras och egna framgångar med
våra fina och härliga taxar. Ett bra klubbklimat råder inom SöTK och det ska vi vara rädda om och vårda.
 
För vilken gång i ordningen kammar Roberth Frisk hem Sörmlands vinstrikaste tax? Svår fråga men nu är det dags att vi alla
utmanar honom under 2019. Samla poäng på utställning, spår, drev och/eller gryt och det fina vandringspriset kan bli ditt nästa år.
 
Två viktiga personer – Elisabeth Rhodin som håller hårt i mötesklubban på våra årsmöten samt Sanna Anderberg som är
sammankallande i valberedningen.
 
Värdiga VP-vinnare! I mitten Roberth Frisk med Vinterkärrets VP till SöTKs vinstrikaste tax 2019.
Övriga från vänster som startade på klubbens ordinarie drevprov:
Per Hjalmarsson med SöTKs VP till provets bästa debutant – Jaktvallens Truls.
Henrik Nord tilldelades Enrisets Trajs pokal till provets bästa hund i motsatt kön - Jaktvallens Arve – samt SöTKs Jubileumstallrik
till provets näst bästa hund.
Carl Söderberg som med Mariebergs Ultra fick Måsebo Kennels VP till provets bästa hund och dessutom med Mariebergs Skott
en inteckning i Kennel Rihagens VP och Taxfree Fanny Girls VP.
Torkel Pettersson med Hvarsta Hväxelpeng hade bästa sörmlandsägda tax och därmed en inteckning i Skallängens VP.
 
Från vänster mötesordförande Elisabeth Rhodin som också hämtade priser från tävllingsåret 2018, Charlotte Lorichs som framgångsrikt
representerade SöTK på årets spår-SM och även svarar för vår grytverksamhet, Torkel Pettersson, en av våra revisorer som granskar
klubbens ekonomi,  Sanna Anderberg sammankallande i valberedningen samt Siw Lagerbeck som utanför styrelsen med våra utställningar.
I år var Siw också en av de startande på spår-SM med anledning av vinsten i fjol.
 

 

Sponsorer

Royal Canin sponsrar SöTK's
aktiviteter under 2019

Övrigt

Labbehjärtat är en ideell förening vars målsättning är att bidra med ekonomiska medel när hunden är i behov vård och den privata ekonomin inte räcker till. Labbehjärtat drivs med hjälp av medlemsavgifter, sponsorer, försäljning samt privata gåvor.

Login Form