• 1

Årsmöte 2020

Det känns bra att vi funnit en lämplig sammanträdeslokal vid Grinda gårdglass i kanten av Malmköping. Malmköping
ligger dessutom centralt i Södermanland och de nybyggda lokalerna erbjuder både bra sittning för sammanträde för
omkring 40 deltagare samt för förtäring i rummet bredvid.

I år hade medlemmarna kallats till årsmöte 19.00 men nästan samtliga närvarande hade hörsammat inbjudan till
18.00 där vi startade med smörgåstårta och hemgjord glass. Totalt var vi 36 från medlemskåren som består av
241 personer, alltså 15 %.

Elisabeth Rhodin hjälpte som vanligt till i rollen som mötesordförande. Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året
och valberedningens förslag av personval gick igenom.

Under punkten övriga frågor informerade Elisabeth Rhodin om den exteriördomarkonferens för taxdomare som just
genomförts av Svenska Taxklubben. Till detta hade ett uppdaterat exteriörkompendium framställts och det går att beställa
det i pappersvariant eller ladda ner från SvTKs hemsida. Vidare fick vi höra om förändringar i rasstandarden med mätning
av bröstomfång samt skrivningar om taxens tillåtna färger och mönster.

Därefter följde utdelning av förtjänsttecken, vandringspriser, bruksavelspriser och championat.
Efter mötet avtackades flera hjälpsamma funktionärer med tulpaner och kvällen avslutades med ett lotteri.


Eva von Celsing
ordförande

Styrelsen 2020

 

Sponsorer

Royal Canin sponsrar SöTK's
aktiviteter under 2019

Övrigt

Labbehjärtat är en ideell förening vars målsättning är att bidra med ekonomiska medel när hunden är i behov vård och den privata ekonomin inte räcker till. Labbehjärtat drivs med hjälp av medlemsavgifter, sponsorer, försäljning samt privata gåvor.

Login Form