• 1

  SöTK's Styrelse 2022

 

Ordförande

Lotta Bünsow
Berga 41
647 95 Åkers Styckebruk
E-post
Mobil:070-558 84 84

Vice Ordförande (Kontaktperson drevkommitén) 

Jan Stridh
Solgränd 3
642 36 Flen
E-post
Tel: 0157-148 27
Mobil:0705-35 38 67

Sekreterare (Prisförvaltare)

Katarina Bäcklund
Tomtebogatan 4c
633 48 Eskilstuna
E-post
Mobil: 070-324 55 49 (OBS! Endast kvällstid)

Kassör

Anders Fändrik
Björnhagen Tallberga
646 95 Björnlunda
E-post
Mobil: 0705-69 05 44

Ledamot (kontaktperson tidningen TAXEN)

Fenja Svensson
Ängen 47
153 96 Mölnbo
E-post
Mobil: 070-835 86 13

Ledamot (Kontaktperson viltspårkommittén)

Ola Lagerbäck
Hökärrstugan
642 96 Malmköping
E-post
Mobil: 0706-45 38 95

Ledamot (Kontaktperson grytkommitén) 

Charlotte Lorichs
Johannedal Fredriksberg 1
635 95 Vingåker
E-post
Mobil: 0702-83 38 18

Ledamot (Kontaktperson utställningskommitén)

Martina Lagerbäck
Källgatan 4 C
642 60 Malmköping
E-post
Mobil: 0707-40 31 32

 Ledamot

Ola Lundberg
Rundtuna Ekeby 1
611 93 Nyköping
E-post
Mobil:070-512 80 18

 

Övriga funktioner

Revisorer
Birger Andersson
Torkel Pettersson
Kjell Rengdell (Revisorssuppleant)
Valberedning
Sanna Anderberg (sammankallande)
Staffan Ingelman
Stefan Johansson
Utställningskommitté
Martina Lagerbäck (kontaktperson)
Siw Lagerbäck
Katarina Bäcklund
Viltspårkommitté
Ola Lagerbäck
Anders Fändrik
Lotta Bünsow
Drevkommitté
Björn Johansson
Ola Lundberg
Jan Stridh (styrelserepresentant)
Grytkommitté
Caroline Hammarström
Charlotte Lorichs
Björn Johansson


Lokala avelsråd samt valphänvisare

För upplysning om aktuella valpkullar så hävisar vi till Svenska Taxklubbens hemsida.
 
E-post till Web-administratör:webmaster@sotk.se  

Login Form