DREV

DREVPROV 2022

Särskilda prov 17/10 – 31/12 2022

Särskilda prov 1/1 – 31/1 2023

Anmälan senast 7 dagar före start till:

Björn Johansson
Ruffvägen 42
149 35 Nynäshamn
Tel 070-620 54 15
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Startavgift 150:- inbetalas till pg 41 63 69-7
Domararvode 450:- och reseeersättning tillkommer före start

Vid drevprov skall Hundföraren anskaffa provmark som ska godkännas av den som tar emot anmälan och anskaffar domare.

För ordinarie drevprov tillhandahåller Sörmlands taxklubb tävlingsmark.

Ordinarie prov

Sörmlandsprovet 7 – 14/11 2022

Sörmlandsprovet är avslutat och resultat kommer att publiceras här på hemsidan

Anmälningsblanketter för nedladdning. Observera att blanketten är ändrad 2018-05-18:

  Excel

 

Välkommen att pröva din tax
 

Förtydligande om vad som gäller från och med 2017-01-01 angående SE JdCH

För att taxen ska kunna bli drevchampion måste den ha ett 1:a pris erövrat på ett ordinarie drevprov.
Detta gäller från och med den 2017-01-01 (samt även som tidigare lägst good på utställning erövrat
efter 15 månaders ålder och att drevmeriterna ska vara tagna för minst två (2) olika domare).
Detta finns att läsa på SKKs hemsida under fliken regler, riktlinjer och lagar, - utställnings -
& championatsregler. Ta gärna för vana att kika in på SKK:s hemsida lite då och då för att hålla dig
uppdaterad på regelverket. Det är trots allt alltid du som hundägare som är ansvarig för att hunden
anmäls och tävlar på rätt sätt, samt att alla uppgifter är korrekta. Svenska Taxklubbens nuvarande
drevprovsregler gäller fram till den 2017-06-30

Nya Drevprovsregler 2017-07-01

Nedan kan du läsa/ladda hem de nya drevprovreglerna för tax som börjar gälla 2017-07-01:
Regler för drevprov med tax gällande från och med 2017-07-01 till och med 2022-06-30
 

Förtydligande angående § 12 Drevprovsregler och anvisningar för Tax 

Inför drevprovsäsongen 2014 fattade Huvudstyrelsen följande beslut om ett förtydligande till drevprovsdomare och kommissarier:
Under § 12 ”Drevtider för prisvalör” gäller:
Sammanslagning av drevtider 2x45 minuter oavsett drevdjur – rådjur, hjort eller räv är grundande för att komma i fråga för ett 1:a pris
om övriga drevegenskapspoäng uppfyller krav för ett 1:a pris.
Exempel: Sammanslagning 45 + 45 min på rå+räv, hjort+rå, räv+hjort etc. 

 
Uttagningsregler för Drev-SM
(2015 och framöver )
Antalet deltagare vid själva SM: 10st + fjolårets vinnare (som är direktkvalificerad). Varje enskild hund får endast deltaga max 3 gånger.
  • Antalet domare ska vara 2 st/hund (totalt 22st).
  • Varje lokalklubb som önskar anmäler en (1) hund (klubbens bästa enligt regler nedan):
Varje hund måste ha startat minst 4 gånger och de senaste 4 resultaten räknas, minst 2 av resultaten ska vara från drevsäsongen före gällande SM och minst 1 av resultaten ska vara på ordinarie drevprov. Proven får tas i vilken lokalklubb som helst inom SvTK. Sämsta provresultatet räknas bort, vilket gör att de 3 bästa provresultaten räknas. Ett resultat från ordinarie prov måste dock alltid ingå i de tre (3) slutresultaten.
  • Svenska Taxklubbens huvudstyrelse väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i poängordning. Vid samma poäng erhåller den äldsta hunden företräde, detta gäller både vid uttagning och resultaträkning gällande SM-placeringar. Huvudstyrelsen förbehåller sig fri prövningsrätt.
  • Tävlingsdag: Den första måndagen i November.
  • Ekonomi: De arrangerande klubbarna bestämmer själva anmälningsavgift och om en (1) eller två (2) nätters logi ingår i denna. SvTK/HS bidrar med 20 000:-/ drev-SM.
  • Sponsorer: SvTK:s sponsorer f.n Agria och Severa Pet Foods ( Eukanuba) skall användas som de enda sponsorerna i sina kategorier, i övrigt är det fritt val för lokalklubbarna att välja.
  • Lokalklubbarna skall senast den 1 maj anmäla sin representant för årets drev-SM till Huvudstyrelsen. Anmälan skall åtföljas av åberopade handlingar. För sent inkomna anmälningar kommer att återsändas till klubben, poststämpelns datum gäller.
  • Val av SM-arrangörer: Tillsvidare gäller den turordningslista som används sen tidigare.