Välkommen till Sörmlands Taxklubbs onlineanmälan till viltspårprov

Startavgift 200:- inbetalas till pg 41 63 69-7
Domararvode 200:- och ev. reseeersättning tillkommer före start

OBS! Hundens registreringsnummer måste anges på betalningen

Anmälan måste ske minst 7 dagar före önskat provdatum.

Notera att önskat provdatum ej kan garanteras. Efter anmälan tagits emot tilldelas en domare som kontaktar Er för fastställande av datum. Frågor hänvisas till viltspar@sotk.se.
Hunduppgifter
Vunna cert & CK på utställning
Högsta pris på jaktprov
Uppfödare
Ägaruppgifter

VACCINATIONER:

Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara vaccinerade mot valpsjuka enligt följande: • Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder • Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. S k förstagångvaccination får inte ha gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen. Omvaccinering får utföras till dagen före tävlingsdagen.
OBS! Med inskickandet av denna anmälan så bekräftar du att du tagit del av tävlingsreglerna och förbinder dig att följa dessa. SKKs tävlingsreglerfinns på webbplats www.skk.se samt kan beställas hos SKKs tävlingsavdelning på telefon 08-795 33 22 eller per e-post: tavling@skk.se

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


SvTK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SvTK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SvTKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SvTK och SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub