Klubben

Klubbens historia

Den 31 mars 1958 utsändes kallelse till medlemmar av Svenska Taxklubben, bosatta i Södermanland och Östergötland, med förslag om att bilda en lokalavdelning sorterande under Svenska Taxklubben.

Medlemmarna kallades till sammanträde på Restaurang Värdshuset i Nyköping den 9 april. Ett 40-tal kom och hälsades välkomna av Lambart von Essen som var en av männen bakom förslaget.

Efter diskussion om lokalavdelningens geografiska område beslutades att det skulle vara Södermanlands län och Östergötlands län, och därefter beslutade mötet med stor majoritet att lokalavdelningen skulle bildas. Klubbens namn blev Södermanland-Östergötlands Taxklubb och till dess förste ordförande valdes Lambart von Essen.

Det första drevprovet ordnades redan samma år i Trosatrakten. Året därpå var provet förlagt till Ericsberg och 1960 till Adelsnäs i Östergötland. De första åren hade man alltid utställning i anslutning till drevproven. Den ordnades kvällen före i lämplig korridor på det hotell där provdeltagarna bodde.

Efter elva års samvaro beslutade klubben vid det ordinarie årsmötet den 21 februari 1969 enhälligt att klubben skulle delas upp i två lokalavdelningar, en för Södermanlands län och en för Östergötlands län. En rent praktisk åtgärd.