Domare

Domare och tävlingsledning

Tävlingsledningen för årets NM består av Lotta Bünsow och Ola Lagerbäck.

Lotta är ordförande för Södermanlands Taxklubb. Hon är ansvarig för klubbens viltspårverksamhet och själv aktiv med sina hundar som hon går viltspårprov med.

Ola är viltspårdomare sen 2005 i klubben. Han har dömt ett flertal SM i olika rasklubbar under årens lopp och även ett NM för SSRK. Ola har också varit provledare i klubben den senaste femårsperioden och hållit ett antal spårkurser samt varit viltspåransvarig.


Foto: Eva von Celsing

Lars Krantz är fullmäktige vid årets NM och leder domarkollegiet där han tillsammans med domarna avgör hur ekipagen ska placeras.

Lars finns inom Bohuslän-Dals Taxklubb och har dömt viltspår i 40 år. Sen tio år tillbaka är han engagerad i NVR, Nationella Viltolycksrådet, som eftersöksjägare och kontaktman. Han är också viltspårsekreterare i Svenska Taxklubben sen 20 år tillbaka.

I dag finns ingen tax kvar i huset men däremot en duktig vorsteh som används som eftersökshund.

Rolf Magnusson har sysslat med jakt, hundar och eftersök i hela sitt liv. Han har varit viltspårdomare för Skaraborgs Taxklubb sen 1990-talet, varit provledare i viltspår, hållit viltspårkurser, varit provansvarig vid SM i viltspår 2016 och SM-domare 2023.

Rolf är kontaktperson i eftersök för trafikskadat vilt hos Nationella viltolycksrådet sen tio år.

Han har även tävlat i SM viltspår tre gånger och är nu en av NM-domarna.


Foto: Barbro Zetterberg

Fredrik Löfberg är en av årets domare och hemmahörande i Upplands Taxklubb. Han dömer viltspår och drev sen 2010.

Fredrik jobbar också som eftersöksekipage där han gör ett hundratal eftersök årligen med sina hundar.

Han dömde SM i viltspår 2023 och ser nu fram mot en spännande NM-tävling.


Foto: Maria Johansson

Torgny Edin har dömt spår och drev i cirka 18 år. Han har även dömt finska spår på Åland.

Torgny har tävlat med egna taxar på SM i viltspår tio gånger. Han har även gått prov i Norge och på Åland med sina hundar.

Torgny dömde SM i viltspår 2023 och är nu domare på NM:et.


Foto: Maria Johansson

Kjell Andersson blev spårdomare 2010 och har varit spåransvarig i sin hemmaklubb Örebro Läns Taxklubb under åren 2013–2017. Han har tävlat vid SM i viltspår fem gånger med sina taxar, senast 2023 och varit domare på tre viltspår-SM: 2010, 2011 och 2021.

Kjell är reservdomare vid årets NM.

Charina Pettersson har varit viltspårdomare sen 2011. Hon är viltspåransvarig i Örebro Taxklubb där hon även sitter i styrelsen. Charina har startat på två SM i viltspår.

Familjen har tre taxar och en engelsk springer spaniel. Dessutom har familjen en liten kennel där de föder upp strävhår normal.

Charina ser fram mot att vara en av domarna vid årets NM.

Michael Branzell har varit viltspårdomare sen 2008 och dömde SM i viltspår 2023. Han har sin bas i Upplands Taxklubb.

Michael har haft taxar under en stor del av sitt liv och växte även upp med taxar. Den första egna taxen kom 1998. Familjen har även fött upp en valpkull och går just nu i väntans tider på ytterligare en kull. Mikael har också jagat under många år.

Han ser fram mot att döma det kommande NM:et som han tycker är ett hedersuppdrag.

Rolf Eriksson har dömt viltspår sen 1998. Han har varit viltspåransvarig i Svenska Taxklubbens huvudstyrelse i sex år och dömt SM i viltspår tre gånger. Dessutom har han varit huvudstyrelsens representant på SM sex gånger.

Rolf har varit taxägare sen 1980 och är nu en av årets NM-domare.


Foto: Rolf Zetterberg

Helena Skoglund dömer viltspår i Östergötlands Taxklubb men även för andra klubbar. Hon har dömt i 3,5 år och brinner för viltspår.

Helena håller kurser i viltspår, jagar en hel del och gör även eftersök. Hon har tre hundar, varav en korthårig normaltax.

Helena ser fram mot NM:et där hon deltar som reservdomare.