Regler

Viltspårregler

De svenska viltspårsreglerna för öppen klass-spår gäller vid NM i viltspår. Det betyder bland annat att skottprövning sker för alla hundar. Skälet är att alla ekipage ska bedömas på samma sätt och ha samma förutsättningar.

Svenska Kennelklubben har gett dispens för att även hundar som skottprövats tidigare enligt de svenska viltspårsreglerna, ska skottprövas igen.