Styrelse

SöTK:s styrelse 2024

Ordförande (Viltspårsansvarig)

Lotta Bünsow

Berga 4, 1647 95 Åkers Styckebruk

E-post
Tel: 070-558 84 84


Vice Ordförande (Drevansvarig)

Jan Stridh

Solgränd 3, 642 36 Flen

E-post
Tel: 0157-148 27, 0705-35 38 67


Sekreterare

Helen Lager

Merlänna, Örtorp 3, 64 91 Strängnäs

E-post
Tel: 073-98 40 07


Kassör

Anders Fändrik

Björnhagen Tallberga, 646 95 Björnlunda

E-post
Tel: 0705-69 05 44


Ledamot (ansvarig tidningen TAXEN)

Fenja Svensson

Ängen 47, 153 96 Mölnbo

E-post
Tel: 070-835 86 13


Ledamot

Staffan Ingelman

Skiringevägen 9, 642 91 Flen

E-post
Tel: 070-216 77 06


Ledamot (kontaktperson grytkommittén)

Charlotte Lorichs

Johannedal Fredriksberg 1, 635 95 Vingåker

E-post
Tel: 0702-83 38 18


Ledamot (kontaktperson utställningskommittén)

Martina Lagerbäck

Källgatan 4 C, 642 60 Malmköping

E-post
Tel: 070-740 31 32


Ledamot

Rebecca Pettersson

Liljelund 2, 645 92 Strängnäs

E-post
Tel: 070-557 05 77

Styrelsen 2024

Bakre raden från vänster: Staffan Ingelman, Martina Lagerbäck, Jan Stridh, Helen Lager och Fenja Svensson.

Främre raden från vänster: Lotta Bünsow och Anders Fändrik.

Saknas gör Charlotte Lorichs och Rebecca Pettersson.

Övriga funktioner

Revisorer

Birger Andersson

Torkel Pettersson

Kjell Rengdell (Revisorssuppleant)


Valberedning

Sanna Anderberg (sammankallande)

Staffan Ingelman

Stefan Johansson


Utställningskommitté

Martina Lagerbäck (kontaktperson)

Siw Lagerbäck

Katarina Bäcklund


Viltspårkommitté

Ola Lagerbäck

Anders Fändrik

Lotta Bünsow


Drevkommitté

Jan Stridh (styrelserepresentant)

Kenneth Pettersson

Staffan Ingelman

Claes Lundberg


Grytkommitté

Caroline Hammarström

Charlotte Lorichs

Björn Johansson


Lokala avelsråd samt valphänvisare

För upplysning om aktuella valpkullar så hänvisar vi till Svenska Taxklubbens hemsida.


E-post till Web-administratör: webmaster@sotk.se